Menu Close

കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാർ‍ഡ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കര്‍ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ പരിചയമുള്ള വാക്കാണ്. എങ്കിലും അതെന്താണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി പലര്‍ക്കും നല്ല പിടിയില്ല. അതിനാല്‍ കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിന്റെ പ്രയോജനം പല കര്‍ഷകര്‍ക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല. 
  ആദ്യമേ പറയട്ടെ, കിസാന്‍ ക്രെ‍‍ഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് കൃഷിഭവനില്‍ നിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ബാങ്കില്‍നിന്നാണ്. നബാർഡ് (നാഷനൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റ്) ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ/ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന കാർഷിക വായ്പയാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. 1998ലാണ് ഇതാരംഭിച്ചത്. കർഷകന്റെ എല്ലാത്തരം കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ വായ്പയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.
  കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് സമയാസമയം വേണ്ടിവരുന്ന പണച്ചെലവുകള്‍ക്ക് അനായാസേന സഹായം ലഭിക്കാനും വിളയിറക്കാന്‍ ഹ്രസ്വകാലവായ്പകൾ അനുവദിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണ് കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്. ഇതുമൂലം ബാങ്കിങ് വളരെ ലളിതവും എളുപ്പവുമാകുന്നു.
  ഈ പദ്ധതിയില്‍ അംഗമാകുന്ന കര്‍ഷകന് എടിഎം കാർഡിനു സമാനമായ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കും. ഇതുപയോഗിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പണം എടിഎം വഴി പിൻവലിക്കാനും തിരിച്ചടയ്ക്കാനും സാധിക്കും. സാധാരണവായ്പകളില്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുമാണ് പലിശ കണക്കാക്കുക. എന്നാല്‍ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡില്‍ വായ്പാ കാലയളവിൽ, അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരിധിയിൽനിന്നുകൊണ്ട്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പണം വായ്പാ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഏതൊരു സമയത്തും എടുത്ത പണത്തിനുമാത്രമേ പലിശ ഈടാക്കൂ. കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വായ്പ, അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നു തന്നെ എടുക്കാനും അതിൽ തന്നെ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങള്‍ക്കു തരുന്ന കാര്‍ഷികവായ്പ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണോ തരുന്നതെന്ന് ബാങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണം. ആണെങ്കില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ മറക്കരുത്.

  സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം. സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കും കർഷക സംഘങ്ങൾക്കും റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാട്ടക്കരാറും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കരമടച്ച രസീതും ഹാജരാക്കി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം ബാങ്കിൽനിന്നോ കൃഷിഭവനിൽനിന്നോ ലഭിക്കും. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തും ഉപയോഗിക്കാം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയുമായി ബാങ്കിനെത്തന്നെ സമീപിക്കണം. 

ഓരോ വിളയ്ക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപാദന വായ്‌പത്തോതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വായ്പ ലഭിക്കുക. കൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണം, ഏതു വിളയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, ആ കൃഷിയുടെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ പരിപാലനം, കാർഷികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവർത്തന മൂലധനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് പരമാവധി വായ്പാ തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുത്ത് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതു വരെയുള്ള സമയത്തെ കർഷകന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള തുക വായ്പാ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ഇപ്പോൾ ആട്, പശു, കോഴി, പന്നി വളർത്തൽ, ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വായ്പ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.
അര്‍ഹരായ കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡും പാസ്ബുക്കും ലഭിക്കും. അതില്‍ പേര്, മേല്‍വിലാസം, ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങൾ, വായ്പാപരിധി, കാലാവധി എന്നിവ ഉണ്ടാകും. കാര്‍ഡുടമയുടെ പാസ്പോര്‍ട്ട് ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചിരിക്കും. ഇത് ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡായി ഉപയോഗിക്കാം. ഓരോ ധന ഇടപാടും കാര്‍ഡില്‍ പതിച്ചുകിട്ടും. വായ്പയെടുക്കുന്നയാൾ കാര്‍ഡും പാസ്ബുക്കും അക്കൌണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഹാജരാക്കണം.

  ഓരോ വിളയ്ക്കും വായ്പയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഇതിലെ വലിയ നേട്ടം. ഏതുസമയത്തും വായ്പ ഉറപ്പ്. കൃഷിക്കാരന് കുറഞ്ഞ പലിശാഭാരമേ വരൂ. വിത്തും വളവും അവരുടെ സൌകര്യത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും വാങ്ങാനാകും. ഡീലര്‍മാര്‍ക്ക് രൊക്കം പണം നല്‍കുന്നതുകൊണ്ട് ഡിസ്കൌണ്ട് വാങ്ങാന്‍ ഉപകരിക്കുന്നു. വായ്പാകാലയളവ് 5 വര്‍ഷമാണ്. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പുതുക്കല്‍ ആവശ്യമില്ല. 
  അര്‍ഹതയനുസരിച്ച് മൂന്നുലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കും. 1,60,000 രൂപ വരെയുള്ള കാർഷിക വായ്പകൾക്ക് പ്രത്യേക ഈട് നൽകേണ്ടതില്ല. വിള തന്നെ ഈടായി പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. എടുത്ത വായ്പ 12-18 മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഗഡുക്കളായോ ഒന്നിച്ചോ തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ആവശ്യമുള്ള പണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ മാത്രം എടുക്കുക. കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ തുടര്‍ന്നു വായ്പ കിട്ടാന്‍ പ്രയാസമാകും.

  വായ്പാപരിധിക്കുള്ളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര തവണയായി വേണമെങ്കിലും പണം പിന്‍വലിക്കാം. കാര്‍ഷിക വായ്പകൾക്കുള്ള അതേ പലിശനിരക്കേ കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിനുമുള്ളൂ. കാര്‍ഷിക പലിശകൾക്ക് ബാധകമായ അതേ ജാമ്യം (സെക്യൂരിറ്റി), മാര്‍ജിന്‍, രേഖകൾ എന്നിവ കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിനും ആവശ്യമാണ്.

വായ്പ കൂടാതെയും നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കുണ്ട്. രാജ്യത്തിനകത്തുവച്ച് മരണമോ സ്ഥിരം അംഗവൈകല്യമോ സംഭവിച്ചാല്‍ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. 70 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്‍ഡുകാര്‍ക്കും സംഭവിക്കുന്ന അപകടമരണത്തിന് 50,000 രൂപ ലഭിക്കും. സ്ഥിരമായ അംഗവൈകല്യത്തിനും 50,000 രൂപ. രണ്ടുകൈയും കാലും അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടു കണ്ണുകൾ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കൈയോ കാലോ ഒരു കണ്ണും നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ 50,000 രൂപ. ഒരു കൈയ്യോ കാലോ ഒരു കണ്ണും നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ 25,000 രൂപ. മാസ്റ്റര്‍ പോളിസിയുടെ കാലാവധി 3 വര്‍ഷമാണ്. പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്ന ബാങ്കുകളില്‍ പ്രീമിയം അടച്ചതു മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കാലാവധി 3 വര്‍ഷമാണെങ്കില്‍ പ്രീമിയം അടച്ചതു മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സംരക്ഷ ലഭിക്കും. വാര്‍ഷിക പ്രീമിയം 15 രൂപ. ഇതില്‍ 10 രൂപ ബാങ്ക് അടയ്ക്കുകയും ബാക്കി 5 രൂപ കാര്‍ഡുടമയില്‍നിന്ന് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. കേരളം, തമിഴ്നാട്, കര്‍ണാടകം, ആന്ധ്ര, ആന്‍റമാന്‍-നിക്കോബാര്‍, പോണ്ടിച്ചേരി, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നടത്തിപ്പ് യുണൈറ്റഡ് ഇന്‍ഡ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ലിമിറ്റഡിനാണ്.