Menu Close

കാബേജിലെ കൂട് കെട്ടി പുഴു

ചെറു പുഴുക്കൾ ഇലകൾ തുന്നി ചേർത്ത് അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. പുഴുക്കൾ ദ്രുത ഗതിയിൽ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാബേജ് ചീഞ്ഞു പോകുന്നത് സാധാരണ കണ്ടു വരുന്നു.
നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ :
കീട ബാധ കൂടുതൽ പടരാതിരിക്കാൻ തുന്നി ചേർത്ത ഇലയുടെ കൂട്ടം കീടത്തോടൊപ്പം – നീക്കം ചെയ്യുക
വേപ്പിൻ കുരു സത്ത് 50 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തളിക്കുക.
കാന്താരി ഗോമൂത്ര മിശ്രിതം തളിക്കുക.
ബിവേറിയ 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തളിക്കുക.