Menu Close

Tag: നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലന പരിപാടി

സംയോജിത കൃഷിയില്‍ നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലന പരിപാടി

NABARD ന്‍റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കണ്ണൂര്‍ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം സംയോജിത കൃഷിയില്‍ 10 ദിവസത്തെ നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലുള്ള 40 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്കാണ് മുന്‍ഗണന. പദ്ധതിയുടെ…