Menu Close

Tag: കാബേജിലെ കൂട് കെട്ടി പുഴു

കാബേജിലെ കൂട് കെട്ടി പുഴു

ചെറു പുഴുക്കൾ ഇലകൾ തുന്നി ചേർത്ത് അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. പുഴുക്കൾ ദ്രുത ഗതിയിൽ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാബേജ് ചീഞ്ഞു പോകുന്നത് സാധാരണ കണ്ടു വരുന്നു.നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ :കീട ബാധ കൂടുതൽ…