Menu Close

Tag: കശുമാവിലെ തേയില കൊതുക്

കശുമാവിലെ തേയില കൊതുക്

വളർന്നു വരുന്ന പുതു നാമ്പുകളിലും പൂങ്കുലകളിലുമാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവ മൃദുവായ സസ്യ ഭാഗങ്ങൾ, കൂമ്പില, പൂങ്കുല, ചെറുകായ്കൾ, പഴം എന്നിവയിൽ നിന്നും നീരൂറ്റുന്നു. പൂങ്കുലയും കൊമ്പും ഉണങ്ങിപോകുന്നത് ലക്ഷണമാണ്.ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബിവേറിയ 20…