Menu Close

Tag: കരിക്കുല രോഗം

കരിക്കുല രോഗം

ലക്ഷണങ്ങൾ:-ഇലത്തണ്ടിലും കായ്ക‌ളിലും കറുത്തപാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.കുല പഴുക്കുമ്പോൾ ഈ പാടുകൾ വലുതായി കായ്‌കൾ കറുത്ത് അഴുകുന്നുനിയന്ത്രണമാർഗങ്ങൾ:-ഒരു ശതമാനം ബോർഡോമിശ്രിതം, ഫൈറ്റോലാൻ 4 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെളളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി കുലകളിൽ തളിക്കുകആരംഭദശയിൽ സ്യൂഡോ…