Menu Close

Tag: കമ്പോളത്തിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന ചീര

കമ്പോളത്തിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന ചീരയെ വിഷമുക്തമാക്കാം

ചീരയുടെ ചുവടുഭാഗം വേരോടെ മുറിച്ചുമാറ്റിയശേഷം തണ്ടും ഇലകളും ടാപ്പുവെള്ളത്തിൽ പലതവണ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. അതിനുശേഷം കുരുകളഞ്ഞ പുളി 60 ഗ്രാം മൂന്നുലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽക്കലക്കി അരിച്ചെടുത്ത വെള്ളത്തിൽ 15 മിനുട്ട് മുക്കിവയ്ക്കണം. ശേഷം പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകി,…