Menu Close

Tag: എന്റെഭൂമി

ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഇനി ഒരു കുടക്കീഴിൽ

ഇനി ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ഇടപാടിനും ഓരോ ആഫീസും കയറണ്ട, ഓരോ ആപ്പും തുറക്കേണ്ട. രജിസ്‌ട്രേഷൻവകുപ്പിന്റെ പേൾ, റവന്യൂവകുപ്പിന്റെ റെലിസ് (റവന്യൂ ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം), സർവേവകുപ്പിന്റെ ഇ-മാപ്‌സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവ ഒരൊറ്റ പോർട്ടലിലേക്കു…