Menu Close

Tag: തലനാട്

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പോത്തുകുട്ടി വിതരണം

കോട്ടയം തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 27 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2.70 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി 50 ശതമാനം സബ്സിഡിയോടെ പോത്തുകുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്തു. പോത്തുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തി പ്രതിരോഗ മരുന്നുകളും…