Menu Close

Tag: കുറുനാമ്പ് രോഗം

വാഴയിലെ കുറുനാമ്പ് രോഗം

വാഴയിലെ കുമ്പടപ്പ് എന്നും ഈ രോഗത്തെ പറയും. വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇത്. മുഞ്ഞ ആണ് രോഗം പടർത്തുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ അരികുകൾ പൊട്ടി അകത്തേക്ക് വളയുന്നു കൂടാതെ ഇലകളുടെ ഉത്പാദനം…