സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കാർഷിക മേള -2019

സംസ്ഥാന  സ്കൂൾ കാർഷിക  മേള -2019

-കുട്ടി കർഷകരുടെ കാർണിവൽ-

2019 ജനുവരി 19-20 (ശനി, ഞായർ)

മറിയുമ്മ സ്മാരക പബ്ലിക് സ്കൂൾ, പട്ടാമ്പി

(വഴി:പട്ടാമ്പി കൊപ്പം-പുലാമന്തോൾ റോഡ്, കരിങ്ങനാട് ചന്തപ്പടി സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും വലത് വശത്തെ റോഡിലൂടെ ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ)

എല്ലാ കാർഷികപ്രേമികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം...????

, To ,    -

Location: Pattambi (map)

0 Comments

Leave A Comment


Submit Captcha Code

Cannot read the image? click here to refresh.