no image

ramesan

India

Kerala

Kannur, PAYYANUR

04985207512

8139861545

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 
no image

Ducks for sale

Price 500.00 Rs. Quantity 13

Ducks for sale in kannur

no image

Goats for sale in kannur

Price 40000.00 Rs. Quantity 5

Good quality goats (male a...

no image

farm land for lease

Price 1.00 Rs.

cow farm land for lease f...

no image

ducks for sale

Price 1.00 Rs.

ducks for sale in kannur

no image

cow dung for sale

Price 1.00 Rs.

good quality cow dung for ...

goat for sale

Price 12000.00 Rs. Quantity 1

12 months old male goat fo...

Recent Products

no image

Day Old Quail Chicks

20 Jul 2018

Day Old Quail Chicks

Cow

Cow

19 Jul 2018

jersy cow... 6 ltr milk...idakarava...Go...

Kada mutta (Quail egg)

Kada mutta (Quail egg)

19 Jul 2018

For more details contact Jithu AG 009...

no image

Poultry

19 Jul 2018

good quality..

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation