no image
Rating (5/5) Total Review (5)

SINDHU

India

Kerala

Thiruvananthapuram, thiruvananthapuram

9745454737

Merlin

Rating

5/5

Hw many days old

SINEESH

Rating

5/5

i am planing for small hence farm. please guide me how start farm.

mathew

Rating

4/5

60 rs

Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Kairali kozhi

Price 25.00 Rs. Quantity 1000

call 9745454737ഒരു ...

Karinkozhi

Price 90.00 Rs. Quantity 100

call 9745454737

Nadan kozhi

Price 80.00 Rs. Quantity 500

call 9745454737

Rainbow (mutta kozhi)

Price 60.00 Rs. Quantity 1000

call 9745454737പെട...

Kairali kozhi

Price 70.00 Rs. Quantity 1000

call 9745454737

kaada kozhi (female)

Price 35.00 Rs. Quantity 1000

call 9745454737..

Recent Products

no image

organic cow and its calf

26 May 2018

organic cow and its calf..cow amrithmaha...

no image

organic cow and its calf

26 May 2018

orginal organic cow(amrithmahal variety)...

no image

organic cow and its calf

26 May 2018

orginal organic cow(amrithmahal variety)...

Day old quail chicks

Day old quail chicks

26 May 2018

Oru divasam prayam aya kada kozhi vilpan...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation