no image

Rose Garden

India

Kerala

Alappuzha, Neerattupuram

9207203592

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 
no image

പൂവൻ കോഴികൾ വില്പനയ്ക്ക്

Price 180.00 Rs. Quantity 20

പൂവൻ കോഴി...

no image

നാടൻ ഇറച്ചി കോഴി വില്പനയ്ക്ക്

Price 180.00 Rs. Quantity 20

നാടൻ ഇറച്...

no image

കുടംപുളി വില്പനയ്ക്ക്

Price 250.00 Rs. Quantity 50Kg

വീട്ടിൽ ത...

no image

കോഴികൾ വില്പനയ്ക്ക്

Price 400.00 Rs. Quantity 40

ആറു മാസം പ...

കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില്പനയ്ക്ക്

Price 200.00 Rs. Quantity 25

രണ്ടു മാസ...

no image

കുടംപുളി വില്പനയ്ക്ക്

Price 250.00 Rs. Quantity 50

വീട്ടിൽ ത...

Recent Products

no image

Nadan poovan kozhi

12 Jan 2018

For sale contact no: 9562818856

no image

Mutta kozhi

12 Jan 2018

mutta kozhi

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

11 Jan 2018

Good quality Organic Paddy Straw. Total ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation