Riyas

Riyas

India

Kerala

Kannur, cherukunnu

9633573712

9747992772

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 
no image

കൈരളി കോഴി (ഡേ ഓൾഡ്)

Price 55.00 Rs. Quantity 60

കേരളത്തി...

no image

കൈരളി കോഴി (ഡേ ഓൾഡ്)

Price 55.00 Rs. Quantity 60

കേരളത്തി...

no image

പോത്ത്

Price 32000.00 Rs. Quantity 5

ഇറച്ചി തൂ...

കടക്നാഥ് ( കരിങ്കോഴി )

Price 1000.00 Rs. Quantity 12

6 മാസം കഴി...

കരിങ്കോഴി ( കടക്നാഥ് )

Price 1000.00 Rs. Quantity 12

കടക്നാഥ് ...

നാടൻ കോഴി

Price 55.00 Rs. Quantity 130

വലിയ ഓർഡറ...

Recent Products

no image

Aquaponics. water pum,airpump, ph teser

25 Sep 2017

Family pack: Water pump 3000L/hr 60W, Ai...

Karimkozi

Karimkozi

25 Sep 2017

good

Pacu, Red belly, Nutter

Pacu, Red belly, Nutter

25 Sep 2017

High quality pacu seeds (minimum quantit...

no image

Goat

25 Sep 2017

2 year old goat with 2 month old two ki...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation