no image

P Benny

India

Kerala

Ernakulam, N Parvoor

7012534061

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 
no image

തനി നാടൻ കോഴികുഞ്ഞുഗൾ

Price 150.00 Rs. Quantity 260

2ടു മാസം പ...

no image

കരികോഴി

Price 150.00 Rs. Quantity 70

2 മാസം പ്ര...

no image

നാടൻ കോഴി

Price 120.00 Rs. Quantity 300

തനി നാടൻ ക...

no image

തനി നാടൻ കോഴി

Price 120.00 Rs. Quantity 200

തനി നാടൻ ക...

no image

തനി നാടൻ കോഴി

Price 90.00 Rs. Quantity 260

1 മാസം ,45 ദി...

no image

തനി നാടൻ കോഴി

Price 100.00 Rs. Quantity 250

45 ദിവസം പ്...

Recent Products

no image

Kanthari mulaku

18 Jun 2018

I want 50 kg kanthari mulaku every month...

no image

Coconut

17 Jun 2018

Nadan thenga with out chakirii

Thilapia seed

Thilapia seed

17 Jun 2018

All type fish seed available

തനി  നാടൻ  കോഴികൾ - 130/Kg RS

തനി നാടൻ കോഴികൾ - 130/Kg RS

17 Jun 2018

തനി നാടൻ കോഴിക...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation