no image

Nithin babu

India

Kerala

Kottayam, Kuravilangadu

9447677022

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 
no image

Broiler Duck

Price 140.00 Rs. Quantity 250

ഇറച്ചി താ...

no image

ഇറച്ചി താറാവ്‌

Price 145.00 Rs. Quantity 300

സ്വന്തം far...

no image

ഇറച്ചി താറാവുകൾ

Price 145.00 Rs. Quantity 300

സ്വന്തം far...

no image

നാടൻ തേൻ (വൻ തേൻ )

Price 350.00 Rs. Quantity 20

വീട്ടിൽ വ...

no image

നാടൻ തേൻ (വൻ തേൻ )

Price 350.00 Rs. Quantity 20

വീട്ടിൽ വ...

no image

നാടൻ കോഴിമുട്ടകൾ

Price 5.50 Rs. Quantity 50

വീട്ടിൽ വ...

Recent Products

no image

Bimbili Puli

21 Jun 2018

Garden fresh Bimbili puli. This wil be o...

no image

Cochin bandom Kozhi

21 Jun 2018

Cochinbandom kozhikal

Anabus Karippidi

Anabus Karippidi

21 Jun 2018

Vietnam breed Anabas Or Karippidi Fres...

no image

TAPIOCA

21 Jun 2018

Top quality organic naturally cultivated...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation