no image

Janardhanan

India

Kerala

Thiruvananthapuram, thirumala

9995028153

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

റെയിൻബോ കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ

Price 80.00 Rs. Quantity 200

ഒരു മാസം പ...

Naadan Chicks for sale

Price 100.00 Rs. Quantity 200

One and a half month old G...

നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

Price 100.00 Rs. Quantity 200

മുള്ളൻ, കൊ...

നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

Price 100.00 Rs. Quantity 100

മുള്ളൻ, കൊ...

റെയിൻബോ കോഴി

Price 80.00 Rs. Quantity 200

Rainbow Rooster ഇനത...

കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

Price 150.00 Rs. Quantity 200

ഒന്നര മാസ...

Recent Products

no image

VAZHA VITHU

21 Jul 2018

നല്ലയിനം വാഴ വ...

no image

Nadan Kozhi & Karin Kozhi for Sale

20 Jul 2018

Nadan Kozhi pida 6 months old – Rs.400...

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg

20 Jul 2018

Karinkozhi egg for sale call 7907306829

Bv384

Bv384

20 Jul 2018

1 month old muttakozhi chicks available

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation