no image
Rating (5/5) Total Review (1)

Fredy

India

Kerala

Ernakulam, angamaly

7994593563

07994593563

celia

Rating

5/5

Good quality chick. I need more numbers

Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 
no image

Karinkozhi

Price 160.00 Rs. Quantity 300

2 months old Karinkozhi 16...

no image

Karin kozhi

Price 180.00 Rs. Quantity 300

Original karinkozhi chicks...

Karin kozhi eggs

Price 35.00 Rs. Quantity 15

Original eggs 35 rs call 7...

no image

Karin kozhi

Price 160.00 Rs. Quantity 300

55 days old karinkozhi 160...

no image

Karinkozhi

Price 180.00 Rs. Quantity 500

കരിങ്കോഴ...

no image

Karinkozhi

Price 180.00 Rs. Quantity 500

കരിങ്കോഴ...

Recent Products

Cheruthenecha

Cheruthenecha

17 Mar 2018

Smaal

no image

Kanambu / mullet fish seeds

17 Mar 2018

8 cm long seeds...proper packaging

no image

Kaalaanji seeds

17 Mar 2018

Supply good seeds in low prize with prop...

Monosex tilapia

Monosex tilapia

17 Mar 2018

Monosex tilapia fish seed available in w...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation