no image

manu

manu , vattappara , Thiruvananthapuram

9656592923 , 9656592923

Price Rs. 20/-

Available Quantity : 50

50 nos teak plant each rs 20 only

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

manu

manu

vertical garden

no image

manu

5 kg kariveppila

no image

manu

35 nos jack friut(varikka chakka) each 150

no image

teak plants

100 teak plants each rs 20 only

Similar Products

Get Free plant for June 5th

Get Free plant for June 5th

Lets Plant a tree... Attn. nature and green lovers get a FREE tropical / Medicinal tree sapling from our Medicinal Plant...

Birds eye Chilli Seeds (pack of 50 seeds

Birds eye Chilli Seeds (pack of 50 seeds

Product Details Bird's eye chili, bird eye chili, bird's chili or Thai chili is a chili pepper, a cultivar from the specie...

Annatto Seeds Rs.4000/kg

Annatto Seeds Rs.4000/kg

Product Details Rainforest Plants - Annatto Kingdom: Plantae Domain: Magnoliophyta Order: Magnoliopsida Family: ...

Annatto Seeds Rs.4000/kg

Annatto Seeds Rs.4000/kg

Product Details Rainforest Plants - Annatto Kingdom: Plantae Domain: Magnoliophyta Order: Magnoliopsida Family: ...

Recent Products

native cow's cow dung and urine

native cow's cow dung and urine

24 May 2018

for sales native breed cows cow dung ...

no image

Cow dung

24 May 2018

Chanakam dry ayum fresh layum kodukunnu ...

A2 gir cow ghee

A2 gir cow ghee

24 May 2018

pure ,tasty ,healthy , organic gir (A2) ...

Get Free plant for June 5th

Get Free plant for June 5th

24 May 2018

Lets Plant a tree... Attn. nature and...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation