no image

Vella Kanthary mulak

Praveen , kodakara , Thrissur

9846121984

Price Rs. 300/-

Available Quantity : 1kg

Jaiva kanthary mulak

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

നാടൻ ആടിൻ യൂറിൻ കൃഷിക്കു

നാടൻ ആടിൻ യൂറിൻ 9846188289

Kudampuli

Kudampuli

Nadan puli from kottayam Dt. Interested parties contact : 9656778000

koshy

koshy

Organic

no image

Chena, Yam

Nadan chena vilpanakku

Recent Products

no image

Tapioca/kappa

19 Feb 2018

Fresh tapioca for sale contact Mr. Matth...

THANI NADAN EGG  7RS  KADA EGG  2.25

THANI NADAN EGG 7RS KADA EGG 2.25

19 Feb 2018

THANI NADAN EGG 7RS KADA EGG 2.25

Nadan kozhi muttakal Vilppanakku.

Nadan kozhi muttakal Vilppanakku.

18 Feb 2018

We would like to sell fresh and healthy ...

Paddy Straw

Paddy Straw

18 Feb 2018

Paddy straw available at competitive rat...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation