Vechur Cow with Male Calf

Vechur Cow with Male Calf

Green Land , Anthikad , Thrissur

0091-9946108910

Price Rs. 48000/-

Available Quantity : 2

Reasonable price. Contact no. 0091-9946108910 Vechur (Vechoor) Cow with 1st delivery 7 months old Male Calf. With all good features.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

വെച്ചൂർ പശു

വെച്ചൂർ പശു

Vechur (Vechoor) Cow with 1st delivery 7 months old Male Calf. With all good features. Reasonable price. Contact no. 994610...

Vechur Cow with Male Calf

Vechur Cow with Male Calf

Vechur (Vechoor) Cow with 1st delivery 7 months old Male Calf. With all good features. Reasonable price. Contact no. 994610...

Similar Products

no image

Dog

Mix breed Dogs...looking so cute

നല്ലയിനം ആടുകൾ

നല്ലയിനം ആടുകൾ

വലുതും ചെറുതുമായ നല്ലയിനം നാടൻ ആടുകൾ...

no image

High quality jamnapyari Goat

High quality jamnapyari with approx 1ltr milking. Pregnant since 2 months.

no image

Female Jamnapyari kids

High quality jamnapyari female kids available at a reasonable price. Mother has got 1ltr of milk. 6000/1 kid 8% discou...

Recent Products

Turkey kozhi

Turkey kozhi

16 Dec 2017

3 month old turkey kozhi available

no image

Noni fruit

16 Dec 2017

Home grown noni fruit.....pure organic.....

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

16 Dec 2017

കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ...

no image

Ready to use Growbags

16 Dec 2017

-Ready To Use Grow bags- ഈ ബാഗ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation