Vechur Cow with Male Calf

Vechur Cow with Male Calf

Green Land , Anthikad , Thrissur

0091-9946108910

Price Rs. 47000/-

Available Quantity : 2

Reasonable price. Contact no. 0091-9946108910 Vechur (Vechoor) Cow with 1st delivery 7 months old Male Calf. With all good features.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Vadakara വടകര കുള്ളൻ പശു കുട്ടി (9 മാസം)

Vadakara വടകര കുള്ളൻ പശു കുട്ടി (9 മാസം)

Reasonable price. Contact no. 9946108910 Vadakara Dwarf Cow Calf (9 months) with all good features.

no image

Vechur Bull (9 months old)

Vechur Bull (9 months old) pure breed for sale at reasonable price. Contact: 9946108910. Negotiable and time pass people pl...

no image

Vechur Cow with Male Calf

Reasonable price. Contact no. 0091-9946108910 Vechur (Vechoor) Cow with 1st delivery 7 months old Male Calf. With all good...

വെച്ചൂർ പശു

വെച്ചൂർ പശു

Vechur (Vechoor) Cow with 1st delivery 7 months old Male Calf. With all good features. Reasonable price. Contact no. 994610...

Similar Products

no image

organic cow and its calf

organic cow and its calf..cow amrithmahal variety and calf vechoor....plz contact . or whatsap for more details.its urgent ...

no image

organic cow and its calf

orginal organic cow(amrithmahal variety) and its calf ( vechoor variety ) for sale...its urgent .plz contact 8113976631

no image

organic cow and its calf

orginal organic cow(amrithmahal variety) and its calf ( vechoor variety ) for sale...its urgent .plz contact 8113976631

no image

organic cow and its calf

orginal organic cow.amrithmahal variety and its 2 month calf ,vechoor variety...for sale......urgent plz contact 8113976631

Recent Products

no image

organic cow and its calf

26 May 2018

organic cow and its calf..cow amrithmaha...

no image

organic cow and its calf

26 May 2018

orginal organic cow(amrithmahal variety)...

no image

organic cow and its calf

26 May 2018

orginal organic cow(amrithmahal variety)...

Day old quail chicks

Day old quail chicks

26 May 2018

Oru divasam prayam aya kada kozhi vilpan...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation