Vechoor Moori Kidavu

Vechoor Moori Kidavu

Biju , Pala , Kottayam

9526306147 , 9526306147

Price Rs. 40000/-

Available Quantity : 1

Fore Sale vechoor moori kidavu 3 year old. Also 2 year old vechoor pasu kidavu available for sale. Contact if interested.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Vechoor pasu kidavu

Vechoor pasu kidavu

Vechoor pasu kidavu, 2 year pld for sale, also 3 yr old moori kidavu available for sale. Contact if interested.

Similar Products

no image

Male duck

6 month year old

no image

Rama

ദിവസം 8ലിറ്റർ പാൽ ലഭിക്കും. 6 പ്രസവിച്ച പശുവാണ...

no image

BEAUTIFULL Male and Female Goose for sal

BEAUTIFULL Male and FemaleGoose for sale

no image

beautiful male and female goose for sale

beautiful male and female goose for sale

Recent Products

no image

Broiler Duck Live; ബ്രോയ്‌ലർ താറാവ്

17 Aug 2017

- Broiler Vigova Duck Live for sale. - ...

കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

17 Aug 2017

വിവിധ പ്രായത്ത...

no image

Pure A2 milk - Gir cow

16 Aug 2017

Good quality pure A2 design milk from Gi...

no image

Jyothi Rice

16 Aug 2017

Organic Jyothi Rice with 70% bran conten...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation