no image

Pigeon/pravukal

Prajeesh , Chathanoor , Kollam

9744275027 , 8547440161

Price Rs. 600/-

Available Quantity : 10

Pravukal vilpanak.. Australian red - pair 1700/- Ordinary pigeon -pair 600/- Beauty homer male-800/- Many more.. Contact. 8547440161.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

Dog

7 months old pomeranian miniature dogs male & female.. Contact 7994992455

no image

Hen bv 380

Bv 380 egg laying hens for sale.. 300 each.. 130 hens available.. Cage also available.. 30nos 4000/- 50nos 8000/- contac...

no image

Kozhi kaashtan/ Chicken manure

Kozhi kaahtam oru chaack 10 rupa..

Pomeranian cross puppies

Pomeranian cross puppies

Pomeranian cross puppies for sale in Kollam Chathanoor. Contact 8547440161

Similar Products

no image

Day Old Quail Chicks

Day Old Quail Chicks

no image

Kasaragod kullan (dwarf) bull

Kasaragod kullan (dwarf) bull available for sale. 3 years old; ideal for offering to temple or breeding purposes. Meat ve...

no image

Poru kozhi(aseel )

8 months old aseel cock for sale

Flying Duck(Muscovy)

Flying Duck(Muscovy)

Egg laying Muscovy duck(flying Duck)

Recent Products

no image

VAZHA VITHU

21 Jul 2018

നല്ലയിനം വാഴ വ...

no image

Nadan Kozhi & Karin Kozhi for Sale

20 Jul 2018

Nadan Kozhi pida 6 months old – Rs.400...

Karinkozhi egg

Karinkozhi egg

20 Jul 2018

Karinkozhi egg for sale call 7907306829

Bv384

Bv384

20 Jul 2018

1 month old muttakozhi chicks available

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation