P.S.PRAKASH

P.S.PRAKASH

P.S.PRAKASH , Chelakkara , Thrissur

9207585261

Price Rs. 800/-

Available Quantity : 200 nos of BANANA BUNCHES.

HIGH QUALITY NADAN NENTHRA KAYA FOR SALE. Completely grown in an ORGANIC WAY. 200 banana plants ready for harvesting.

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

NADAN NENDRA KAYA

NADAN NENDRA KAYA

200 nos of VAZHA READY FOR HARVESTING. Each VAZHA has more than 15 kgs of Nadan Nenthra Kaya. Please contact for me for d...

Similar Products

നാടൻ നേന്ത്രകുലകൾ

നാടൻ നേന്ത്രകുലകൾ

ഏത്തക്കായുടെ ഈറ്റില്ലമായ മേലൂരിൽ നിന്നും തന...

no image

passion fruit

I am cultivating passion fruit in my garden at Maneed village Piravom. At present I am going to sell my 30 kg quantity.

Avakado(butter fruit)

Avakado(butter fruit)

Organic fresh avakado spl category

no image

Rambutan

ORGANIC, Farm fresh

Recent Products

no image

karikozhi eggs

14 Jul 2018

Good quality fertilized eggs

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

GRAMASREE CHICKEN

GRAMASREE CHICKEN

14 Jul 2018

1 week old muttakozhikal available.

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation