no image

Nadan Kozhi mutta for Hatching

Anand , kavassery , Palakkad

8113934779

Price Rs. 8/-

Available Quantity : 25

Nadan Kozhi mutta for Hatching, Ada erikkunna kozhi mutta

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Poovan Kozhi

Poovan Kozhi

Poovan Kozhi 6 months old Rs.250 per kg

Tharavu

Tharavu

Tharavu for sale Rs.250/- each

no image

Karinkozhi Mutta

Karinkozhi Mutta for sale Rs.25/- each

Karinkozhi

Karinkozhi

6 months old karinkozhi for sale. Rs.1,000/- each.

Similar Products

no image

കോഴി

ഒന്നര മാസം പ്രായമുള്ള നാടൻ പൂവൻ കോഴി വിൽപ്പനക...

no image

കോഴി

ചെങ്ങന്നൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹാച്ചറി നാടൻ കോഴി വിൽപ...

no image

കോഴി

ചെങ്ങന്നൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹാച്ചറി നാടൻ കോഴി വിൽപ...

Vigova day old super m

Vigova day old super m

Vigova day old duck chicks super m price: 65 please contact 9633369442

Recent Products

Grass for feed

Grass for feed

26 Apr 2018

Co5 grass for RE 1. Suitable for goats ...

co5 grass Stump for sale

co5 grass Stump for sale

26 Apr 2018

Co5 grass stump for sale @ 1 Re

CO5 Grass

CO5 Grass

26 Apr 2018

Co5 grass @ 1 Re/KG

no image

കോഴി

25 Apr 2018

ഒന്നര മാസം പ്ര...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation