Labrador dog

Labrador dog

Martin thomas , Thodupuzha , Idukki

8592972072 , 8592972072

Price Rs. 5000/-

Available Quantity : 1

Lab dog golden brown colour, 2 yrs old cont8589008570/8592972072

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Nadan cow

Nadan cow

Nadan kapila cow golden brown colour, 2 months pregnant for sale. Cont8589008570/8592972072

no image

Nadan cow ghee

Nadan vechur cow ghee for sale

Lab dog 2 yrs old male.

Lab dog 2 yrs old male.

Pure lab golden white colour 2 yrs old for sale

no image

Kasargodan male calf 2 yrs old

Pure kasargodan vithumoori 2 yrs old for sale

Similar Products

Kasaragod dwarf male

Kasaragod dwarf male

Kasaragod dwarf male. Seven months old.

Karinkozhi

Karinkozhi

Karinkozhi 5 months old. Egg will lay next month.

no image

Turkey kozhi

45 days age turkey kozhi Rs400 for 2

no image

Baby rabbits

Healthy dewormed baby rabbits ₹200 for each rabbit

Recent Products

no image

karikozhi eggs

14 Jul 2018

Good quality fertilized eggs

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

no image

Original Cheruthen from forest

14 Jul 2018

Original Cheruthen

GRAMASREE CHICKEN

GRAMASREE CHICKEN

14 Jul 2018

1 week old muttakozhikal available.

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation