no image

Kuva podi

Noorudheen , Kuttippala , Malappuram

9072004008

Price Rs. 1000/-

Available Quantity : 15kg

Best quality kuva podi...home made

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

മധുര തുളസി

പഞ്ചസാരയേക്കാൾ 30 ഇരട്ടി മധുരമുളള ചെടിയാണ് മധ...

no image

Pacha Koova (Manja)

15 tons Yellow arrow root for sale

Adathappu or air potato

Adathappu or air potato

adathappu is a medicinal tuber....

Recent Products

no image

ശുദ്ധമായ തേൻ

22 Jan 2018

Rs.380 per k.g

no image

Female malabari goat

22 Jan 2018

Pure white colour malabari goat.

Muscovy ducks

Muscovy ducks

22 Jan 2018

Pure white muscovy_7 months..

no image

GIFT TILAPIA FISH

22 Jan 2018

വയലിലെ കുളത്തി...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation