Karinkozhy (kadaknath )chicks

Karinkozhy (kadaknath )chicks

Varghese , ANGAMALY ,THURAVUR , Ernakulam

8301087875

Price Rs. 250/-

Available Quantity : 20

Karinkozhy kunjungal .2 months old .250 per chick

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Nadan poovan kozhi

Nadan poovan kozhi

Grown in backyard.more than 2 kilogram weight

Papaya

Papaya

Home grown organic papaya,aids in digestion and relieve constipation

Similar Products

no image

goat

Female goat for sale 952648192..4

karikozhy

karikozhy

One month old karikozhy at just 130/- rs

nada kozy

nada kozy

One month age nadan kozhy Rs80/-only call 9539787900

no image

Two female goose

2 female goose (patha) kodukkuvanundu rs 3000 for 2 contact. 8330837344

Recent Products

no image

Egg

17 Feb 2018

Nadan egg

Malaysian Vala

Malaysian Vala

17 Feb 2018

Malaysian vala

Kudampuli

Kudampuli

17 Feb 2018

Nadan Kudampuli

no image

Nadankozhi mutta

17 Feb 2018

Nadankozhi Mutta for sale

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation