Karimkozhy chicks

Karimkozhy chicks

hasher salim , Aluva , Ernakulam

8943529844

Price Rs. 150/-

original karimkozhy (kadakanath) chicks -1 1/2 month old -mother hen hatched healthy chicks

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Free range karimkozhy eggs

Free range karimkozhy eggs

Free range organic karimkozhy eggs at Aluva price: 25 per egg hatching eggs: 50 per egg

Similar Products

Day old layer chicks

Day old layer chicks

We deliver broiler chicks, layer chicks and kada kozhi chicks in regular basis at Trivandrum and kollam district

Broiler chicks

Broiler chicks

We deliver broiler chicks, layer chicks and kada kozhi chicks in regular basis.

no image

GRAMASREE MALE HEN 15 DAYS OLD 100 NO

15 DAYS OLD GRAMASREE MALE HEN

no image

GRAMASREE MALE HEN 100 NO 15 DAYS OLD

100 NO GRAMASREE MALE HEN 15 DAYS OLD

Recent Products

Pepper

Pepper

22 Jan 2018

Good quality pepper

no image

Maracheeni Kizhangu

22 Jan 2018

Anybody interested to buy Maracheeni Kiz...

Day old layer chicks

Day old layer chicks

22 Jan 2018

We deliver broiler chicks, layer chicks ...

Broiler chicks

Broiler chicks

22 Jan 2018

We deliver broiler chicks, layer chicks ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation