no image

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koo

sreedeep dinesh , thottilpalam , Kozhikode

+918891492633 , +918891492633

Price Rs. 1200/-

Available Quantity : 50kg

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koova podi )

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koo

Homemade -Organic, arrowroot powder (Koova podi )

no image

കുറ്റിയാടി തെങ്ങിൻ തയ്‌കൾ

കൂടുതല്‍ വിളവു തരുന്ന കുറ്റിയാടി തെങ്ങിൻ തയ്...

no image

pure homemade gee

pure homemade gee

Arrowroot powder/ koova podi

Arrowroot powder/ koova podi

The health benefits of arrowroot powder are many. Arrowroot powder has cooling effects on the body. It is a soft food that ...

Similar Products

no image

Home made Butter scotch cake

Good taste, High quality Home made

no image

Chocolates

Home made chocolates sweet and delicious available in different flavors and nutty bars. Healthy for everyone. Rs5 for plain...

no image

കൊട०പുളി

Contact :7994610345 9846949669 9846947169 9946944469

no image

Kudampuli

Pure and home made

Recent Products

no image

nutter seeds

21 Oct 2017

Fish seeds for sale at wholesale rate.nu...

no image

Vigova duck

20 Oct 2017

Vigova live160/kg

no image

Vigova ducks

20 Oct 2017

Vigova tharavu,live 160/Kg

no image

Nadan kozhi

20 Oct 2017

Nadan kozhi Pls contact 9744507856

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation