no image

Grass For Feed

Bobby Joseph George , koothattukulam , Ernakulam

9447578649

Price Rs. 2/-

Available Quantity : 1000

C05 grass @ Rs/Kg

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

Co5 Grass Stump

Co5 grass stupm @ Re1

no image

CO5 Stump For sale

CO5 grass stump for sale

no image

Grass For Feed

CO5 Grass Available

no image

CO5 Grass Stump For Sale

CO5 grass Stump for sale @ Re1 per peice

Similar Products

no image

Soviet chinchila breeding stock call 907

Soviet chinchila breeding stock call 9074698737 5months pure breed

Ornamental Chickens

Ornamental Chickens

Brahma, White & Black onagadory, White, Gold, Black , silver polish cap, White and Red milly, White and Gold silky, Buff co...

no image

pegion,nadan pravukal

plz call me 8086003004

no image

Nissar

SASO, BV380 Branded hen available

Recent Products

no image

Jackfruit

21 Apr 2018

If Interested contact me at 9619278073 (...

Kairali kozhi

Kairali kozhi

20 Apr 2018

Original kairali kozhikunjugal Day old t...

White kada kozhi

White kada kozhi

20 Apr 2018

White kada kozhi 30day old available

no image

Katamruthe

20 Apr 2018

Used for sugar.

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation