Gift thilapia

Gift thilapia

Gibin , pampady , Kottayam

9495705527 , 9495705527

Price Rs. 2/-

Available Quantity : 100000

We deliver all kinds of fish seed and guiding you to sucess

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

Gaint Gaura albino white black eye

Gaint Gaura albino white black eye Size 1 inch

Gaint gaura white black eye breeding pai

Gaint gaura white black eye breeding pai

Gaint Gaura black eye white colour breeding pair for sale

Karimeen

Karimeen

Karimeen original seed size from 2 cm onwards

no image

Gaint Gaura

Size 1 inch

Similar Products

Malaysian Vala

Malaysian Vala

Malaysian vala

Tilapia

Tilapia

original breed monosex tilapia available bulk quantity 9605795522

no image

Kalanji

All type fish seed available Kalanji,tilapia,nutter,vala, nile tilapia, mud crab seed

no image

Karimeen from mundrothuruth

Tasty live karimeen for parties and homes

Recent Products

no image

Egg

17 Feb 2018

Nadan egg

Malaysian Vala

Malaysian Vala

17 Feb 2018

Malaysian vala

Kudampuli

Kudampuli

17 Feb 2018

Nadan Kudampuli

no image

Nadankozhi mutta

17 Feb 2018

Nadankozhi Mutta for sale

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation