no image

Gaint Gaura

Gibin , Pala , Kottayam

9495705527 , 9495705527

Price Rs. 50/-

Available Quantity : 100

Size 1 inch

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Red tail Gaurami

Red tail Gaurami

Red tail Gaurami and all types gaint Gaurami juvenile avil Transportation avil Kerala tamilnadu Karnataka

Red tail  gaint Gaurami

Red tail gaint Gaurami

Red tail Gaurami juvenile size 5 inch

Stevia madurathulasi

Stevia madurathulasi

പഞ്ചസാരയേക്കാൾ 30 ഇരട്ടി മധുരമുളള ചെടിയാണ് മധ...

Gaint Gaurami albino white

Gaint Gaurami albino white

Gaint Gaurami albino white 1 inch size Delivery available

Similar Products

Karimeen

Karimeen

All types of karimeen fish seed available in bulk quantity 9605795522

no image

Tilapia

Monosex tilapia seed available in bulk quantity 9605795522

മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക്

മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക്

മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് http://keralafishseeds.com/ ഉയർ...

Pungas (vaala)

Pungas (vaala)

Godwin Size 2" Ph - 9747125884,9074231087

Recent Products

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

16 Jul 2018

Agricultural plain land, with adequate w...

Quails

Quails

16 Jul 2018

Japanese quails Day old chicks Four we...

Karimeen

Karimeen

16 Jul 2018

All types of karimeen fish seed availabl...

no image

Tilapia

16 Jul 2018

Monosex tilapia seed available in bulk q...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation