no image

Fresh cow milk

Kevin , Kavanad , Kollam

9746943259

Price Rs. 45/-

Available Quantity : 10 litres

Fresh cow's milk available contact no 9746943259

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

A2 Organic Milk

Organic cow milk (A2Milk) available for sale

Home Made Ghee from Cow's milk

Home Made Ghee from Cow's milk

Home made Ghee made from pure cow's milk. No artificial flavours added. Ideal for children as it is pure.

Home Made Ghee from Cow's milk

Home Made Ghee from Cow's milk

Home made Ghee made from pure cow's milk. No artificial flavours added. Ideal for children as it is pure.

no image

വെച്ചൂർ പശുവിന്റെ പാല്

പറമ്പുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന നാടൻ പുൽചെടികൾ മാത്ര...

Recent Products

no image

njalippvan banana

11 Dec 2017

njalipoovan banana vilpanku at kumily.pl...

Fish For Sale - Nutter

Fish For Sale - Nutter

11 Dec 2017

Fish For Sale - 150 kg of nutter is for ...

Anabas

Anabas

11 Dec 2017

Fish for sale - 50kg of Anabas is for s...

no image

Kozhi mutta

11 Dec 2017

Contact mob 9811091187

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation