no image

Drinker & feeder

SREEKUMAR , Ithikkara , Kollam

7560900873 , 8078371032

Price Rs. 7000/-

Available Quantity : 48

Drinker big 12 feeder big 12 drinker small 12 feeder small 12 (total price 7000 only)

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

DUCK

EGG EDUNNA 7 MONTH OLD NADAN DUCK (CHARA) 2 MALE & 13 FEMALE AVAILABLE IN ITHIKKARA

NADAN HEN (60 DAYS OLD)

NADAN HEN (60 DAYS OLD)

60 DAYS OLD NADAN HEN AVAILABLE IN ITHIKKARA . 20 PSC ON (MALE & FEMALE )

no image

Feeder & drinker

Broiler farm equipment feeder drinker broader & weighing machine ( all 7000 rs only) (only 2 months old)

Nadan Hen

Nadan Hen

Nadan hen 2 months old 5 PSC only (Ada vachu vereyechathe)

Similar Products

Incubator thermostat

Incubator thermostat

Incubator thermostat Rs.250 Thermostat switch Rs.250 Egg tester Rs.200 Free delivery available all over Kerala

Birds automatic water cup

Birds automatic water cup

Birds automatic water cup.

Egg tester

Egg tester

Egg tester for incubating eggs

no image

Rubber Roller For Sale

Rubber Roller for sale ,very less used,very good condition

Recent Products

no image

Rambutan

19 Jun 2018

ORGANIC, Farm fresh

no image

Nadan kozhi mutta

19 Jun 2018

നാടൻ മുട്ട മുപ...

Quality Seeds for sale

Quality Seeds for sale

19 Jun 2018

Seeds of trees with medicinal and tropic...

no image

incubator

19 Jun 2018

Incubator for sale 60 Egg capacity ,kada...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation