no image

Cow dunk (chanakam)

Varun , kalluvathukkal , Kollam

9562665752

Price Rs. 1/-

Available Quantity : 5 ton

Cow dunk available at krishnakripa diary farm Anybody want pls contact Mob-9562665752

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

Cow dunk

Dried cow dunk available at our faram , anybody want pls contact 9562665752

no image

Cow

Cows and calf available at krishnakripa dairy farm For more details contact 9562665752

Calf

Calf

10 months old female calf for sale Mob- 9562665752

no image

Cow dunk (chanakam)

Cow dunk available at krishnakripa diaryfarm anybody wants contact Mob-9562665752

Similar Products

no image

Panchagavya

Panchagavya is the best organic fertilizer and repeller. Call 8281930328.

Vechur Cow with Male calf

Vechur Cow with Male calf

Vechoor Cow with male calf - both are healthy and give A2 Milk

no image

Goat urine

Goat urine

no image

cow dung

good quality cow dung for sale 407/lorry full load

Recent Products

no image

Nadan poovan kozhi

12 Jan 2018

For sale contact no: 9562818856

no image

Mutta kozhi

12 Jan 2018

mutta kozhi

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

11 Jan 2018

Good quality Organic Paddy Straw. Total ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation