Consultancy offered for patent,trademark

Consultancy offered for patent,trademark

sreekumar , kaloor,ernakulam,kochi , Ernakulam

04842538772 , 8129820579

Price Rs. 12000/-

.Advice and consultancy service offered for trademark registration,business registration,brand registration,firm registration,copyright registration,patent registration,design registration,gst,gst helpline,income tax,tax planning,tax exemptions,accounting,book keeping,auditing,business valuation,equity valuation,limited company registration,company law, trust registration,NGO registration,society ...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

Fodder(pullum thand)

co3,co4 fodder(pullum thand) for sell

no image

കുരുമുളക്

പൂർണ്ണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വൃത്തിയാ...

no image

കൂവപ്പൊടി

പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വൃത്തിയാ...

no image

organic ladies finger (vendakka)

organic vendakka avilable about 15 kg daily. this is produced by the Charity and Trurhful Service Club Kalady. contct @ 94...

Recent Products

native cow's cow dung and urine

native cow's cow dung and urine

24 May 2018

for sales native breed cows cow dung ...

no image

Cow dung

24 May 2018

Chanakam dry ayum fresh layum kodukunnu ...

A2 gir cow ghee

A2 gir cow ghee

24 May 2018

pure ,tasty ,healthy , organic gir (A2) ...

Get Free plant for June 5th

Get Free plant for June 5th

24 May 2018

Lets Plant a tree... Attn. nature and...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation