Coconuts

Coconuts

Mary Alexander , Nalanchira , Thiruvananthapuram

8547540018

Price Rs. 45/-

Available Quantity : 50

Rs.45/kg for husked & unbroken

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Padatti Pazham

Padatti Pazham

100% organic 2 kulas Ready to cut in a week.

100% organic coconuts( pothichathu)

100% organic coconuts( pothichathu)

100% organic coconuts ( pothichathu). Contact at +918547540018 for more details.

Similar Products

PADDY (  NELLU )

PADDY ( NELLU )

DRIED GOOD COLOUR RED RICE, RICE NAME 'UMA' . SALE URGENT

Ellu (sesame seed)

Ellu (sesame seed)

We made it in our backyard and 100% natural. It’s good if you want to use the sesame oil

100% organic coconuts( pothichathu)

100% organic coconuts( pothichathu)

100% organic coconuts ( pothichathu). Contact at +918547540018 for more details.

no image

coconut

nadan coconut organic

Recent Products

no image

Rambutan

19 Jun 2018

ORGANIC, Farm fresh

no image

Nadan kozhi mutta

19 Jun 2018

നാടൻ മുട്ട മുപ...

Quality Seeds for sale

Quality Seeds for sale

19 Jun 2018

Seeds of trees with medicinal and tropic...

no image

incubator

19 Jun 2018

Incubator for sale 60 Egg capacity ,kada...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation