no image

Butter Milk of indigenous cow

Sreekanth Rao , Kozhinjampara , Palakkad

9633815880

Price Rs. 40/-

Available Quantity : 25

You may please contact Sreekanth @9633815880

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

A2 Organic Desi Milk

Organic A2 Milk for sale ( Sahiwal, Gir, Tharparkar, Ongole etc.)Expecting bulk purchaser. Please contact Sree on 96338158...

no image

Pure Ghee from Indian Breed Cow

Pure Ghee from A2 Milk - churned from Curd. Needed may contact Sree on 9633815880 Vedic Desi Ghee is made by warming the...

no image

Nadan Neyy - Organic Vedic Ghee

Organic Ghee from the A2 milk available for Ayurvedic medicinal use. It is made from the curd and churned to Butter and and...

no image

A2 Organic indigenous Cow Milk

You may please contact Sreekanth @ 9633815880 A2 milk could offer a closer experience to drinking the milk that humans a...

Similar Products

no image

Fresh cow milk

Fresh cow's milk available contact no 9746943259

no image

A2 Organic Desi Milk

Organic A2 Milk for sale ( Sahiwal, Gir, Tharparkar, Ongole etc.)Expecting bulk purchaser. Please contact Sree on 96338158...

no image

Pure Ghee from Indian Breed Cow

Pure Ghee from A2 Milk - churned from Curd. Needed may contact Sree on 9633815880 Vedic Desi Ghee is made by warming the...

Pure A2 milk - Gir cow

Pure A2 milk - Gir cow

Good quality pure A2 desi milk from Gir cow for sale

Recent Products

no image

cow

24 Sep 2017

Mrng 4ltr evening 2ltr

no image

tapioca

24 Sep 2017

Road side

Nutter

Nutter

24 Sep 2017

Minimum Qty 1000 nos

Gift thilapia

Gift thilapia

24 Sep 2017

Original

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation