കരുംകോഴി

കരുംകോഴി

Shyam , റാന്നി , Pathanamthitta

9656633015 , 9656633015

Price Rs. 444/-

Available Quantity : 168

വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് സ്ഥലം റാന്നി, 9656633015

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

Karimkozhi

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക്. പത്തനം...

Karimkozhi

Karimkozhi

കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക്. വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്ക...

Karimkozhi in Pathanamthitta

Karimkozhi in Pathanamthitta

100% pure breed karimkozhy. പത്തനംതിട്ടയിലെ റാന്നിയിൽ ഉള്ള alumkal ...

Karimkozhi

Karimkozhi

വിവിധ പ്രായത്തിൽ കരിങ്കോഴി വിൽപനക്ക് സ്ഥലം: റ...

Similar Products

no image

Nadan tharavu

5 month aaaya nadan tharav.

Rainbow mutta kozhi

Rainbow mutta kozhi

പെട്ടന്നു വളരുന്ന മുന്തിയ ഇനം മുട്ട കോഴികൾ . 8 - ...

no image

karinkozhy ,chocks & eggs

karinkozhy ,chocks & eggs for sale in kanjany, thrissur wats up contact +966534568303

Kada kozhi

Kada kozhi

4week old

Recent Products

no image

vechur cow and female calf

24 Mar 2018

vechur cow and a female calf cor sale(4 ...

Kalanji (seabass)

Kalanji (seabass)

23 Mar 2018

Kalanji (seabass)fish seed available in ...

land

land

23 Mar 2018

LOOKING FOR LAND FOR BUFFALO FARMING -LA...

no image

tapoica

23 Mar 2018

5500 kg Tapoica for sale at Thiruvanatha...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation