വഴുതന

വഴുതന

MUHAMMAD ANSAR , Vellangallour , Thrissur

7559005130

Price Rs. 40/-

Available Quantity : 40

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത വഴുതന വില്പനക്ക് കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക 7559005130

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

വെണ്ട /okra

വെണ്ട /okra

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത വെണ്ട വില്പനക്ക് കുട...

no image

വഴുതന

പൂർണമായും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത വഴുതന വില്പന...

ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി

വിട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി വില...

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ്

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ്

വിട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാ...

Similar Products

വെണ്ട /okra

വെണ്ട /okra

ജൈവരിതിയില്‍ കൃഷിചെയ്ത വെണ്ട വില്പനക്ക് കുട...

no image

Black Mulaku

വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പച്ചമുളക് ,മുന്തിരി മു...

no image

Agasthi Leaf and Flower

വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന അഗസ്തിയുടെ ഇലയും പൂവും

no image

Vegetable seedlings

Garden plants, Vegetable seedlings , Biofertilizers, Landscaping works etc

Recent Products

no image

കുടംപുളി / Brindleberry

14 Nov 2017

Harvested from home grown trees

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

14 Nov 2017

Well known Marayoor Jaggery. Price / 1 ...

no image

ചൊറുക്ക (Toddy Vinegar)

14 Nov 2017

Vinegar prepared from pure coconut toddy...

Pure Natural Honey

Pure Natural Honey

14 Nov 2017

It's pure home made honey

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation