no image

വള്ളിചീര

anupriya , Triprayar , Thrissur

9562423067

Price Rs. 20/-

Available Quantity : 20

കുറഞ്ഞ കലോറി ഉള്ള ഈ ചീര പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ളവർക്കു നല്ലതാണ്. കൂടാതെ ആന്റി-ഓക്സിഡന്റസ് ഒരുപാടുള്ള ഈ ചീര അനീമിയ,വയറ്റിലെ കാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർ...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

Similar Products

no image

Co5 Grass Stump

Co5 grass stupm @ Re1

Azolla seed for sale Rs:- 50/-

Azolla seed for sale Rs:- 50/-

Azolla seed for sale Rs:- 50/- Contact:- 9526484435

no image

CO5 Stump For sale

CO5 grass stump for sale

no image

ആഡീനിയ ചെടികൾ

2 വർഷം പ്രായം ആയ അഡീനിയ ചെടികൾ വിൽപ്പന യ്ക് .70125340...

Recent Products

no image

തനി നാടൻ കോഴി

19 Apr 2018

45 ദിവസം പ്രായം ...

Vala

Vala

19 Apr 2018

Malasian vala available in bulk quantity...

നാടൻ കോഴി

നാടൻ കോഴി

18 Apr 2018

5 Months

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation