മുള്ളൻ കോഴി

മുള്ളൻ കോഴി

hussain , Paravoor , Kollam

9446210512

Price Rs. 200/-

മുള്ളൻ കോഴി രണ്ടു മാസം പ്രായമായവ ഫോൺ നമ്പർ 9947371353 .(ഹുസൈൻ )

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

കൈരളി പൂവൻ കോഴി

വീട്ടിൽ തുറന്നു വിട്ടു വളർത്തിയ കൈരളി കോഴി 15(പ...

no image

വാത്ത

4 ജോഡി വാത്ത(White)വിൽപ്പനക്ക് അതിൽ ഒന്നു ഇപ്പോൾ ആ...

no image

കാട കോഴി

ഡേ ഓൾഡ് 25 ദിവസം പ്രായമായത് എന്നിങ്ങനെ മുട്ടകാ...

kada kozi

kada kozi

പത്തു ദിവസം പ്രായമായ കാട കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില : 25ര...

Similar Products

no image

Kairali poultry equipments and stores

All poultry accessories are available ,bv380 and cages are available

no image

kada koodu

Hi tech Kada koodu for sale 400 capacity

no image

Male Guinea fowl / gini kozhy poovan

Wanted 1 no adult Male Guinea fowl ( Gini kozhy poovan) from Ernakulam or Trichur district

Naked neck poovan kozhi for sale.

Naked neck poovan kozhi for sale.

Naturally home-hatched,homegrown,vaccinated,healthy and well maintained nadan poovan kozhi (approx.4 kg) for sale.Good to g...

Recent Products

no image

Kairali poultry equipments and stores

22 Mar 2018

All poultry accessories are available ,b...

Indian Fantail Pigeon

Indian Fantail Pigeon

21 Mar 2018

Breeding Pair of White Indian fantail pi...

no image

kada koodu

21 Mar 2018

Hi tech Kada koodu for sale 400 capacit...

no image

Male Guinea fowl / gini kozhy poovan

21 Mar 2018

Wanted 1 no adult Male Guinea fowl ( Gin...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation