മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

Life's Essentials , Marayoor , Idukki

8281314040

Price Rs. 78/-

Available Quantity : 100 Kg

Well known Marayoor Jaggery. Price / 1 Kg

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

സോപ്പുകായ്  പൊടി /Soapnut Powder

സോപ്പുകായ് പൊടി /Soapnut Powder

Soapnuts collected from forest, sun dried and powdered as per order. Rs.99/100gms

മൈലാഞ്ചി  പൊടി / Henna Powder

മൈലാഞ്ചി പൊടി / Henna Powder

Pure mylanchi leaves sun dried and packed. Rs.60/-100 gms.

no image

കുടംപുളി / Brindleberry

Harvested from home grown trees

no image

ചൊറുക്ക (Toddy Vinegar)

Vinegar prepared from pure coconut toddy matured and cured the traditional way. Bottled and sold as per per requirement. ...

Similar Products

no image

Pure Honey

സൈലന്റ് വാലി മലയോര പ്രദേശത്തുനിന്നും കൃഷി ചെ...

no image

നാടൻ പെട്ടി തേൻ

സൈലന്റ് വാലി മലയോരത്തു കൃഷിചെയ്യുന്ന പരിശുദ...

കുടംപുളി (വളരെ നല്ലത്)

കുടംപുളി (വളരെ നല്ലത്)

വീട്ടിലുണ്ടായി വീട്ടിൽ തന്നെ കൃത്രിമത്വങ്ങള...

no image

Acacia Tree

Big acacia tree for sale

Recent Products

no image

Fish seeds

22 May 2018

Mono sex thilapiya, katla, rohu, grass c...

Duckling  (tharavu kunjugal)

Duckling (tharavu kunjugal)

21 May 2018

Oru divasam prayam aya tharavu kunjugal ...

no image

4 month old nadan poovan kozhi

21 May 2018

4 month old nadan poovan for sale at che...

no image

Karimkozhi

21 May 2018

Karimkozhi 45 days old for Sale. Contac...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation