no image

നാടൻ കോഴി

P Benny , നോർത്ത് പറവൂർ , Ernakulam

7012534061

Price Rs. 80/-

Available Quantity : 300

തനി നാടൻ കോഴി കൂഞുങ്ങൾ, കരിങ്കോഴി കുഞുങൾ, മുട്ട കോഴി വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞത് വില്പന നടത്തുന്നു.7 0 1 2 5 3 4 0 6 1

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

തനി നാടൻ കോഴി കഞ്ഞുകൾ

2 മാസം പ്രായം ആയ തനി നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്...

no image

തനി നാടൻ കോഴി കഞ്ഞുങ്ങൾ

2മാസം പ്രായം ആയ തനി നാടൻ കോഴി കുഞങ്ങൾ വിൽപ്പനക...

no image

തനി നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ

2 മാസം പ്രായം ആയ തനി നാടൻ കോഴി കുഞങ്ങൾ ,തൊപ്പി ക...

no image

നാടൻ പൂവൻ, കരികോഴി പൂവൻ

6മാസം ആയ തനി നാടൻ പൂവൻ കോഴി കരികോഴി പൂവൻ വിൽപ്...

Similar Products

Quails

Quails

Japanese quails Day old chicks Four week old chicks Available

no image

Rabbits

rabbits will be sold for Rs250/Kg.

Kada hatching eggs

Kada hatching eggs

Hatching eggs quails available

White quails (kada)

White quails (kada)

Four weeks old white quails Available

Recent Products

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

Agricultural land for lease 12 & 6 Acre

16 Jul 2018

Agricultural plain land, with adequate w...

Quails

Quails

16 Jul 2018

Japanese quails Day old chicks Four we...

Karimeen

Karimeen

16 Jul 2018

All types of karimeen fish seed availabl...

no image

Tilapia

16 Jul 2018

Monosex tilapia seed available in bulk q...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation