no image

തെങ്ങിൻ തയ്‌കൾ

Prasanth.M , Kayamkulam , Alappuzha

9526222244

Price Rs. 150/-

Available Quantity : 50

രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന നല്ലയിനം തൈകൾ

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

തെങ്ങിൻ തൈകൾ

തെങ്ങിൻ തൈകൾ

രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന നല്ലയിനം തൈകൾ

Gramasree Mutta Kozhi

Gramasree Mutta Kozhi

Prasanth 9526222244 two and half months old

Similar Products

co5 grass Stump for sale

co5 grass Stump for sale

Co5 grass stump for sale @ 1 Re

CO5 Grass

CO5 Grass

Co5 grass @ 1 Re/KG

Mullatha or soursop plants

Mullatha or soursop plants

Mullatha or soursop nursery plants available for sale near A door old message or call at 9847237678

no image

Jackfruit

If Interested contact me at 9619278073 (Biju Kurien)... Please bring your person to pluck the fruit directly from the tree....

Recent Products

Grass for feed

Grass for feed

26 Apr 2018

Co5 grass for RE 1. Suitable for goats ...

co5 grass Stump for sale

co5 grass Stump for sale

26 Apr 2018

Co5 grass stump for sale @ 1 Re

CO5 Grass

CO5 Grass

26 Apr 2018

Co5 grass @ 1 Re/KG

no image

കോഴി

25 Apr 2018

ഒന്നര മാസം പ്ര...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation