ചായ മന്‍സ (മെക്‌സിക്കന്‍ ചീര)

ചായ മന്‍സ (മെക്‌സിക്കന്‍ ചീര)

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 50/-

Available Quantity : 50

വര്‍ഷങ്ങളോളം തുടര്‍ച്ചയായി വിളവെടുക്കാവുന്ന ഇലക്കറി വിള ചായമന്‍സ......ഇതിന്റെ ഇലകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ചായയ്ക്ക് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനു...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

കർപ്പൂരം

കർപ്പൂരം

ഇതിന്റെ തടിയും ഇലകളും വാറ്റിയാണ്‌ സുഗന്ധദ്ര...

ജീവകം

ജീവകം

This is one of the herbs of the Asthavarga group. Its bulbs are used in medicine. Its preparations are considered as tonic ...

no image

Jeevakam

Medicinal plant used to cure tuberculosis..

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇനങ്ങളിലെ നിത്യസുന്ദരിയാണ് ആക...

Similar Products

no image

Kodam puli ,tamarind

Organic kodampuli , without any artificial colour . excellent quality .can be delivered by courier as well .

no image

Kudam Puli (Pot Tamarind)

Home grown Nadan Kudam Puli. Ripe, smoked and naturally preserved.

no image

Vella Kanthary mulak

Jaiva kanthary mulak

Robusta

Robusta

Nadan Chingan Pazham 100% Organic

Recent Products

no image

nutter seeds

21 Oct 2017

Fish seeds for sale at wholesale rate.nu...

no image

Vigova duck

20 Oct 2017

Vigova live160/kg

no image

Vigova ducks

20 Oct 2017

Vigova tharavu,live 160/Kg

no image

Nadan kozhi

20 Oct 2017

Nadan kozhi Pls contact 9744507856

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation