കരിങ്കോഴി ( കടക്നാഥ് )

കരിങ്കോഴി ( കടക്നാഥ് )

Riyas , cherukunnu , Kannur

9633573712 , 9747992772

Price Rs. 1000/-

Available Quantity : 12

കടക്നാഥ് പൂവൻ കോഴികൾ

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

no image

അടയിരിക്കുന്ന നാടൻ കോഴികൾ

ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള അടയിരിക്കുന്ന തനി നാടൻ ക...

no image

Kairali kozhi (കൈരളി ) 2 മാസം പ്രായം

20 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ 150 30 ൽ കൂടുതൽ 140

no image

തനി നാടൻ കോഴികൾ

നല്ലയിനം അടയിരിക്കുന്ന നാടൻ കോഴികൾ

Kairali kozhi 2months old

Kairali kozhi 2months old

നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച നല്ലയിനം നാടൻ ക...

Similar Products

Sold മുട്ട കാട നാലാഴ്ച പ്രായം

Sold മുട്ട കാട നാലാഴ്ച പ്രായം

നാലാഴ്ച്ച പ്രായമായ മുട്ടകാടകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്

no image

Nadan kozhi

Two months old, vettil vallarthunathu, 8921330820

no image

Karinkozhi egg

Nadan karinkozhi mutta

Karinkozhi

Karinkozhi

Oru varsham prayamulla muttayidunna karinkozhi 9496228738

Recent Products

no image

കുടംപുളി / Brindleberry

14 Nov 2017

Harvested from home grown trees

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

മറയൂർ ശർക്കര (Marayoor Jaggery)

14 Nov 2017

Well known Marayoor Jaggery. Price / 1 ...

no image

ചൊറുക്ക (Toddy Vinegar)

14 Nov 2017

Vinegar prepared from pure coconut toddy...

Pure Natural Honey

Pure Natural Honey

14 Nov 2017

It's pure home made honey

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation