ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

shine k.s , Ettumanoor , Kottayam

9249224915 , 8547201249

Price Rs. 100/-

Available Quantity : 50

പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കുടുംബാംഗമാണ് ആകാശവെള്ളരി. വള്ളിനിറയെ വിടരുന്ന പൂക്കള്‍ കണ്ടാല്‍ ഏത് അലങ്കാരച്ചെടിയും തോറ്റുപോകും. കായ് പച്ചയ്ക്ക് സലാഡ് ആയു...

Sorry no records found
Conatct Name
Email
Mobile
Rating
1 2 3 45
User Comment
 

My Products

ആകാശവെള്ളരി

ആകാശവെള്ളരി

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇനങ്ങളിലെ നിത്യസുന്ദരിയാണ് ആക...

aakasa vellari plants

aakasa vellari plants

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പോലെ തന്നെ വള്ളിപ്പടർപ്പുകളായ...

ചെങ്ങഴിനീർ കിഴങ്ങ്

ചെങ്ങഴിനീർ കിഴങ്ങ്

ഭൂമി ചാമ്പ എന്ന സംസ്കൃതം പേരുള്ള ഈ ചെടിയുടെ പ...

safed musli

safed musli

It is cultivated and eaten as a leaf vegetable in some parts of India, and its roots are used medicinally as a sex tonic un...

Similar Products

no image

Dragon fruit

Home grown organic dragon fruit violet. Rate Rs 100 per piece.2 pcs available.

no image

Red lady

Garden fresh

no image

Passion fruit

Not any pesticides

HONEY

HONEY

100% ORGANIC HONEY FOR SALE ... CONTACT US ON 9400589453

Recent Products

no image

Broiler Duck Live; ബ്രോയ്‌ലർ താറാവ്

17 Aug 2017

- Broiler Vigova Duck Live for sale. - ...

കരിംകൊഴി

കരിംകൊഴി

17 Aug 2017

വിവിധ പ്രായത്ത...

no image

Pure A2 milk - Gir cow

16 Aug 2017

Good quality pure A2 design milk from Gi...

no image

Jyothi Rice

16 Aug 2017

Organic Jyothi Rice with 70% bran conten...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation